FlameFX

Filteren

MagicFX MFX1202 Gasdruk regelaar

MagicFX MFX1203 Gasslang voor de Stage Flame

MagicFX MFX1204 Power emergency stop

MagicFX MFX1301 Flamaniac (vijfvoudige vlammenspuwer)

MagicFX MFX3010 Gele vlammenvloeistof (2,5 liter)

MagicFX MFX3011 Rode vlammenvloeistof (2,5 liter)

MagicFX MFX3013 Groene vlammenvloeistof (2,5 liter)

MagicFX MFX3014 Oranje vlammenvloeistof (2,5 liter)